Terug naar het overzicht

Gemeente Het Hogeland (fusiegemeente per 1-1-2019)

Hoofdstraat W 70
9951 AC
Winsum

Postbus 26
9980 AA
Uithuizen

088-3458888
Organisatie ID: 273827
KvK nummer:
Uitgebreide details

Drempelwaarden

Enkelvoudig onderhands Meervoudig onderhands Nationale aan-bestedings-procedures Europese aan-bestedings-procedures
Werken N.n.b. N.n.b. N.n.b. > 5.548.000
Leveringen N.n.b. N.n.b. N.n.b. > 221.000
Diensten N.n.b. N.n.b. N.n.b. > 221.000
Minimaal aantal uit te nodigen leveranciers N.n.b. N.n.b. N.n.b. 3-5